Er zijn lessen voor iedereen, van 4 t/m 21 jaar en van beginners tot gevorderen:
NKT Kleuter (4 en 5 jaar). Lessen zijn op vrijdagmiddag van 15.15-16.00 uur en van 16.00-16.45 uur. €261 per schooljaar.
Jong NKT (6 en 7 jaar). Dinsdag van 16.30-18.15 uur of woensdag van 14.45-16.30 uur. €355 per schooljaar.
NKT–groep A (8 en 9 jaar). Op maandag van 16.30-18.45 of op woensdag van 14.30 -16.45 uur. €465 per schooljaar. 
NKT–groep B (10 t/m 12 jaar). Op dinsdag van 16.30-19.45 uur of op woensdag van 17.00-20.15 uur. €575 per schooljaar. 
NKT Voortgezet onderwijs – groep C (12 t/m 18 jaar). Op vrijdag van 17.00-20.15 uur. €575 per schooljaar.
NKT Bovenbouw (leerlingen die minimaal 3 jaar les op het NKT hebben). Donderdag van 17.00-20.15 uur of zaterdag 9.30-12.45 uur. €575 per schooljaar.

MACHTIGING
Ik geef mijn kind op als leerling van de NKT theaterschool in seizoen 2021-2022 en verklaarde inschrijvingsvoorwaarden en financiële verplichtingen van de NKT Theaterschool, zoals deze op de website van het NKT (www.nkt.nl) zijn gepubliceerd, te accepteren en na te komen.

Ik machtig bij deze de NKT Theaterschool om het lesgeld via automatische incasso van onderstaande rekening te innen.
Zie voor de bedragen de inschrijfvoorwaarden. Indien de incasso niet geïnd kan worden, zorgt de ouder/verzorger ervoor dat het bedrag alsnog binnen één week overgemaakt wordt. Gegevens incassant: NKT theaterschool – IBAN: NL 83 RABO 0122 8074 48.