Bij het NKT gelden algemene voorwaarden. Met deze algemene voorwaarden gaat ieder leerling, bij aanvang van het lidmaatschap, akkoord. Op al onze transacties zijn de algemene voorwaarden van toepassing, zoals die u hieronder getoond worden:

Aanmelding en inschrijving:
aanmelding en inschrijving vindt plaats op basis van een volledig ingevuld en ondertekend of digitaal verzonden aanmeldingsformulier. Hierdoor verplicht de leerling zich tot betaling van het cursusgeld voor de duur van het volledige schooljaar. Inschrijving is geldig onder voorbehoud van voldoende deelnemers. Ongeveer een week voor aanvang van lessen, cursussen of projecten ontvangt u bericht over aanvangsdatum en lestijd.

Cursisten die zich voor 1 juli van het komende schooljaar hebben aangemeld, worden zeker geplaatst. De aanmelding geldt voor één schooljaar. Voor de zomervakantie wordt u schriftelijk dan wel per mail geïnformeerd over de plaatsing. Indien uw kind later instroomt, ontvangt u binnen 2 weken na instroom een bevestigingsmail. Hierin staat welke groep en op welke dag de leerling geplaatst wordt.

De financiële verplichting voor het schooljaar wordt door plaatsing van de leerling geactiveerd. Indien de leerling het schoolseizoen voortijdig beëindigt, zal het volledige bedrag aan lesgeld moeten worden voldaan.

Korting: bij betaling in 1 keer ontvangt u een korting van €10,- Als er meerdere kinderen binnen één gezin op het NKT lessen volgen, ontvangt u een korting van € 10,- per kind, vanaf het 2e kind.

Portretrecht
Van alle presentaties en uitvoeringen op de NKT Theaterschool, berusten de rechten bij de theaterschool. Met het insturen van een gemachtigd inschrijfformulier wordt akkoord gegaan met het gebruik, waaronder publiciteitsdoel-einden, van foto- en audio/videomateriaal van activiteiten waaraan leerlingen van de NKT Theaterschool hoorbaar en/of zichtbaar deelnemen. Indien bezwaar tegen dit automatisch akkoord is aangetekend zal het NKT zich inspannen om publicatie van dit materiaal te voorkomen.

Privacy
Het NKT respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel aan ons verschaft, altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Via deze link: privacy statement kunt lezen wat dit statement inhoud.

Betalingswijze
Door het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier verplicht u zich tot het betalen van het lesgeld en eventueel bijkomende kosten. Betaling van het lesgeld geschiedt via automatische incasso. Het lesgeld kan in 1 keer of in 10 termijnen worden voldaan. De afschrijvingen vinden pas plaats na het van start gaan van de lessen. Bij meer dan 3 maal stornering op het lesgeld, brengen wij €10,- administratiekosten in rekening.

Annuleren en opzeggen
De deelname aan lessen of workshops kan uitsluitend schriftelijk tot één week voor de aanvang van het schooljaar of de workshop kosteloos geannuleerd worden.

Betalingsplicht
Voor cursisten jonger dan 18 jaar is betalingsplicht diegene die de ouderlijke macht uitoefent, of diegene die onderhoudsplicht heeft. Cursisten van 18 jaar en ouder zijn doorgaans zelf betalingsplicht. Let wel: ouders/verzorgers van cursisten van 18 tot 21 jaar blijven financieel aansprakelijk.

Bekendmaking
Bovenstaande voorwaarden staan permanent vermeld op de website van het NKT.