Het NKT is een culturele ANBI-instelling. Dat betekent dat donateurs van het NKT een extra belastingvoordeel hebben, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt: particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. 

Stichting NKT Theaterschool
KvK: 41235913
Rekeningnummer:  NL83 RABO 0122 80 74 48

Financiele jaarrekening 2020

2020 – INHOUDELIJK JAARVERSLAG

Het bestuur