Binnen het NKT is er een vertrouwenspersoon aangesteld die door ouders, medewerkers, en leerlingen geraadpleegd kan worden bij instellingsgerelateerde problemen. Deze problemen kunnen van diverse aard zijn.

We noemen vier belangrijke gebieden waar problemen zich voor kunnen doen:

  • arbeidsrechtelijke problemen
  • administratieve klachten
  • klachten over het functioneren van medewerkers
  • klachten op sociaal emotioneel gebied. Bij problemen op sociaal emotioneel gebied denken we bijvoorbeeld aan discriminatie, intimidatie of plagen/pesten, maar ook klachten die van  strafrechtelijke aard zouden kunnen zijn zoals geweld, agressie, mishandeling of ongewenste seksuele intimiteiten.

De vertrouwenspersoon heeft niet als taak  om te bemiddelen, maar kan degene die om raad vraagt adviseren  bij het formuleren van een hulpvraag en de weg wijzen bij welke hulpinstanties hij terecht kan voor meer gerichte ondersteuning. Ook kan er door de vertrouwenspersoon in een breder netwerk geïnformeerd worden welke instelling hierbij het meest geschikt is om te ondersteunen.

De vertrouwenspersoon hoort aan, wijst de weg, ondersteunt  maar zoekt zelf geen oplossing. Ook tracht  hij zich niet te laten beïnvloeden  of belemmeren in zijn advies, door zijn eigen mening, normen en waarden, eigenbelang of emoties een rol te laten meespelen. De hulpvraag van de ander staat centraal in het gesprek.

Men mag van de  contactpersoon verwachten dat hij integer en met respect voor zwijgplicht een gesprek kan voeren.

Zonder expliciete toestemming van degene die om advies vraagt, zal hij zwijgplicht moeten betrachten, tenzij er een strafrechtelijk feit is begaan. Dan is doormelding bij justitie cq instellingsverantwoordelijke juist een plicht voor de vertrouwenspersoon geworden.

Contactgegevens

De contactpersoon van de NKT Theaterschool is de heer Hans van Niekerk, bereikbaar via 06 15 02 25 17 of via jcm.van.niekerk@quicknet.nl.