Lesgeld NKT Theaterschool 2020-2021 
De lessen van de A t/m de BB- groepen beginnen op 7 september 2020, de kleuters en Jong NKT beginnen de week erna.
Lessen lopen door tot aan de zomervakantie. Wij hanteren verder zoveel mogelijk het vakantierooster van de basisscholen regio Noord. 

NKT Kleuter (4 en 5 jaar) 45 minuten les per week € 261 per schooljaar
JONG NKT (6 en 7 jaar) 1,5  uur les per week  € 355 per schooljaar
NKT A-leerlingen (8 en 9 jaar) 2 lesuren per week € 465 per schooljaar
NKT B, C en Bovenbouwleerlingen, (10 jaar en ouder) 3 lesuren per week € 575 per schooljaar

Betaling van het lesgeld
De betaling van het lesgeld gebeurt uitsluitend via een machtiging voor automatische incasso. U kunt kiezen of u in een of tien termijnen wilt betalen.

Een termijn: omstreeks 30 september 2020 wordt het gehele bedrag min een korting van € 10,- geïnd.
Tien termijnen: bij betaling in tien termijnen: wordt er vanaf september t/m juni maandelijks geïnd.

Machtiging voor automatische incasso
Indien een door de NKT Theaterschool geïncasseerd bedrag niet geïncasseerd kan worden van uw rekening, verzoeken wij u om dit zelf binnen een week alsnog over te maken. Eventueel zullen wij nog een tweede keer het verschuldigde bedrag proberen te innen, daaraan zijn administratiekosten verbonden.
Lukt dat wederom niet, dan resteert een telefoontje van ons aan u.