Lesgeld NKT Theaterschool 2019-2020. 
De lessen beginnen op 9 september en lopen door tot aan de zomervakantie. Wij hanteren verder het vakantierooster van de basisscholen regio Noord. 

NKT Peuter (4 en 5 jaar) 45 minuten les per week
1ste kind € 261
2e kind e.v. € 251

JONG NKT (6 en 7 jaar) 1,5  uur les per week
1ste kind € 355
2e kind e.v. € 345

NKT A-leerlingen (8 en 9 jaar) 2 lesuren per week
1ste kind € 465
2e kind e.v. € 455

NKT B, C en Bovenbouwleerlingen, (10 jaar en ouder) 3 lesuren per week
1ste kind € 575
2e kind e.v. € 565

Betaling van het lesgeld
De betaling van het lesgeld gebeurt uitsluitend via een machtiging voor automatische incasso. U kunt kiezen of u in een of tien termijnen wilt betalen.

Een termijn: omstreeks 30 september 2019 wordt het gehele bedrag min een korting van € 10,- geïnd.
Tien termijnen: bij betaling in tien termijnen: wordt er vanaf september t/m juni maandelijks geïnd.

Machtiging voor automatische incasso
Indien een door de NKT Theaterschool geïncasseerd bedrag niet geïncasseerd kan worden van uw rekening, verzoeken wij u om dit zelf binnen een week alsnog over te maken. Eventueel zullen wij nog een tweede keer het verschuldigde bedrag proberen te innen. Lukt dat wederom niet, dan resteert een telefoontje van ons aan u.