NKT zoekt directeur

Het NKT verrijkt en verbindt. Wij bieden elk kind en alle jongeren een plek waar zij zichzelf kunnen ontdekken en zichzelf kunnen zijn. Waar zij kunnen opgroeien tot kritische, creatieve en zelfverzekerde burgers. We laten kinderen en jongeren kennismaken met de magie van theater en de kracht van cultuureducatie. Kunst en cultuur zijn onmisbare factoren in elke samenleving. Het NKT gelooft sterk dat cultuur op één of andere wijze onderdeel zou moeten uitmaken van ieders’ leven. Kunst zet aan tot nadenken, verbindt en vermaakt.

De NKT theaterschool is per 1 augustus – of zoveel eerder als mogelijk – op zoek naar een directeur  (m/v) voor 0,6 FTE.

Als directeur bent u verantwoordelijk voor de totale organisatie van de school. U werkt nauw samen met de artistiek leider die eerstverantwoordelijke is voor de ontwikkeling en uitvoering van het artistieke beleid. U stuurt de dagelijkse leiding (de staf) aan en onderhoudt de externe contacten. U bereidt het beleid van de theaterschool voor, dat in het regelmatig overleg met het bestuur van de school wordt besproken en vastgesteld. U rapporteert periodiek aan het bestuur over de voortgang en resultaten van de theaterschool.

Uw profiel:
De directeur die wij zoeken is enthousiast, mensgericht en beschikt over een uitstekende schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid; flexibiliteit en stressbestendigheid zijn belangrijke eigenschappen. U realiseert zich als vanzelfsprekend dat dit geen 9 tot 5 baan is. Bij speciale activiteiten bent u ook op avonden en/of weekenden aanwezig.

Uit brief en curriculum vitae blijkt dat u beschikt over:
• aantoonbare affiniteit met theater en/of cultuureducatie;
• ervaring met het opstellen en uitwerken van (beleids)plannen en (budget)begrotingen;
• leidinggevende ervaring zo mogelijk in een vergelijkbare organisatie;
• relevante kennis op het gebied van financiën, fondsenwerving en formatie;
• aantoonbare organisatorische kwaliteiten;

Uit gesprekken met u blijkt dat u beschikt over de volgende kwaliteiten:
• Visie op theaterschool: U bent in staat vanuit een inspirerende onderwijskundige en/of culturele visie draagvlak voor nieuwe ontwikkelingen te creëren, een koers uit te zetten en deze vast te houden. U hebt een visie op welke wijze u de op onze leerlingen gerichte waarden van de school gestalte wilt geven.
• Communicatieve vaardigheden: U communiceert helder, duidelijk en kunt goed luisteren. U bent in staat communicatie en overleg te structureren. U kunt de school extern uitstekend vertegenwoordigen, waaronder met name bij subsidieverstrekkers.
• Bindend vermogen: U bent mensgericht, betrokken en enthousiast. U bent in staat te relativeren en mensen te betrekken bij ontwikkelingen in de organisatie.
• Organiserend vermogen: U neemt initiatieven en bent besluitvaardig. U overziet processen, bewaakt de voortgang en bereikt resultaten.

Wij bieden een aanstelling voor één jaar. Bij gebleken geschiktheid bieden wij na het eerste jaar een aanstelling voor onbepaalde tijd. Het salaris wordt mede bepaald door ervaring en is conform de geldende salarissen in de sector kunsteducatie.

Bent u geïnteresseerd?
Wij ontvangen graag uw sollicitatie brief en C.V. per email uiterlijk 29 maart 2021 : j.man@nkt.nl

De eerste ronde gesprekken vindt plaats op woensdag 7 april 2021. De tweede ronde gesprekken op woensdag 14 april 2021. Een assessment kan deel uit maken van de procedure.

Informatie over deze vacature is telefonisch te verkrijgen bij de huidige directeur Astrid Honing (06-52415212).

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *